Service Oppleve feilfritt

Discover our products

Vår serviceverkstad har den kunskap och den utrustning som behövs för att ge din Pullman-Ermator maskin bästa möjliga omvårdnad. Våra mekaniker är utbildade på just din maskin och de använder endast orginalreservdelar för Pullman-Ermators maskiner. Det är sådant som gör att du kan känna dig extra trygg med vår service och våra maskiner.

Har du frågor gällande din maskin är du välkommen att kontakta vår serviceavdelning.

Observera att vi inte har möjlighet att ta emot kontaminerade maskiner för service, detta innebär att de måste vara rengjorda och filtren ska vara urtagna innan avsändning till oss. I de fall vi mottar kontaminerade maskiner skickar vi dem till en extern firma för sanering innan vi utför servicen. Kostnaden för saneringen samt frakt t.o.r. debiteras kunden.

Our service shop and our partners