Om oss Med dig i fokus

Hur resonerar man egentligen ute på företagen när man skall investera i nya  stoftavskiljare, våtsugare eller luftrenare? Vilka är de viktigaste parametrarna man utvärderar? Lågt pris? Bästa sug? Liten och smidig? Den här typen av frågor ställer vi hela tiden till oss själva och till våra kunder.

Upptäck våra produkter

Så genom åren har vi samlat en massa kunskap som vi nu baserar vår verksamhet på. Vi vet att det finns en ganska stor marknad för billiga, enkla maskiner. Men den marknaden vill inte vi agera på. Vi tycker helt enkelt att det är mer intressant att jobba med högsta kvalitet, därför att;

Vi tror att kloka företagare och hantverkare inser att bra kvalitet i maskinparken, betalar sig i form av effektivitet och tillförlitlighet i vardagen.

Vi tror att kloka företagare inser att det största kapitalet sitter i personalstyrkan och därför väljer maskiner efter de som ger den bästa ergonomin och arbetsmiljön.

Vi tror att kloka köpare inte ser investeringen som ett enstaka inköp, utan även efter köpet vill ha enkel tillgång till service och tillbehör.

Vi kommer därför under de närmaste åren satsa ännu mer på att PullmanErmator skall vara det bästa valet både för kunderna och deras anställda. Vi kommer ständigt att utveckla nya maskiner och hjälpmedel för industri och hantverk. Ofta i samarbete med användare och specialister på arbetsmiljö. Och eftersom högsta kvalitet i ”mjukvaran” kräver högsta kvalitet på hårdvaran, kommer våra maskiner att ligga i det absoluta toppskiktet.

Historia
Redan 1985 startade Torbjörn Bengtsson företaget Bevaclean i Stockholm. Sortimentet omfattade proffsdammsugare och städmaskiner från Italien. Företaget växte både ekonomiskt och geografiskt, och under 90-talet började man att bygga och sälja egna, kvalificerade stoftavskiljare för industri och hantverk.
Med det nya sortimentet växte företaget ytterligare och 1999 förvärvades företaget Pullman, med ett starkt sortiment av stoftavskiljare och våtsugare.  Med detta förvärv ökade omsättningen till över 25 mkr och antalet anställda till 22 personer.
Dessutom ökar nu exporten ut över Europa kraftigt.

Nutid
År 2005 förvärvas företaget Miljöburken, vilket breddar sortimentet till att omfatta även luftrenare och därmed också nya marknader för företaget.
Under de senaste tre åren har företaget genomgått en stark tillväxt med omsättningsökning på över 150%.
I början av detta år (2006) har dessutom företaget Ermator förvärvats till verksamheten. Ermators kvalificerade sortiment av stoftavskiljare och dess utpräglade kvalitetsprofil, kompletterar det befintliga sortimentet mycket väl. Det nya företaget har fått namnet PullmanErmator, bedriver verksamhet i Smedjebacken och Gällö, har ca 50 anställda och kommer nu att omsätta runt 100 miljoner per år.
Den svenska marknaden står för ca 60% av omsättningen medan resten kommer från försäljning i Europa och Baltikum.