S-line är professionella stoftavskiljare för högt ställda krav. Välj ur ett brett sortiment, uppbyggt för att svara mot många olika behov. Alla maskiner är inte bara utrustade med H13-filter, utan också konstruerade för H13-filter. Det innebär en överlägsen stoftavskiljning, även när det gäller fint slip- och gipsdamm. Kvalificerad luftpulsrensing gör att stoftavskiljningen inte bara fungerar under en stund, utan med full funktion i kontinuerlig drift under en hel arbetsdag. Med longopac sköter du tömningen snabbt och enkelt.