När det blir tuffa tag och behov av krävande stoftavskiljning, är T-line ditt sortiment. Kraftiga motorer med väl tilltagen kapacitet, kräver ström i trefas. De tar hand om svårhanterligt material som t ex slipdamm, asbest och rivningsmaterial inom en mängd olika områden och används till bl.a. punktutsugning, centralsug i bygg- och processindustri samt alla typer av golvslipmaskiner. T-line har ett driftsäkert filtersystem med hög avskiljning och lång filterlivslängd, som klarar stora mängder fint damm. Absolutfilter av klass H13, för det hälsovådliga dammet från t.ex. kvarts och asbest är standard. Tack vare Longopac® får du enkla och dammfria säckbyten.