När du gör de riktigt stora jobben, där det alstras mycket stoft, behöver du ibland komplettera din stoftavskiljare med en föravskiljare. Med en föravskiljare kopplad till stoftavskiljaren ökar sugkapaciteten avsevärt. Dessutom breddas stoftavskiljarens förmåga att ta hand om material som i vanliga fall skulle anses svårhanterligt t ex sot, glödande partiklar, vätskor och lätta material i stora mängder. Du möter ofta våra föravskiljare när det handlar om ROT-arbeten, kapacitetsökning vid golvslipning samt stora mängder lätt material. C-line avskiljer upp till 80-90% av uppsuget material innan det når stoftavskiljaren.