Det är ju faktiskt så att det inte bara är vid själva jobbet där stoftavskiljare, luftrenare och andra maskiner/verktyg används som arbetarna ska skyddas från damm, det är lika viktigt vid saneringen av nämnda maskiner. I vår strävan efter en ren arbetsmiljö har vi därför tagit fram ett saneringsskåp för sanering av både dammsugare och andra maskiner som har varit i kontakt med damm. Täta handskar för maximal åtkomst, ljus insida med lampor, fläkt för hög luftrörelse som gör att dammet faller ned och ger god insyn, öppningsbar sida, justerbara ben för varierad höjd är några av specifikationerna för våra skåp som helt enkelt gör dem till marknadens bästa.