Service Upplev felfritt

Upptäck våra produkter

Vår serviceverkstad har den kunskap och den utrustning som behövs för att ge din Pullman-Ermator maskin bästa möjliga omvårdnad. Våra mekaniker är utbildade på just din maskin och de använder endast orginalreservdelar för Pullman-Ermators maskiner. Det är sådant som gör att du kan känna dig extra trygg med vår service och våra maskiner.

När du ska skicka en maskin till oss för service så ber vi dig att använda vårt nya servicekort. Detta underlättar och snabbar upp hanteringen av ditt ärende. Formuläret finns att hämta här och båda sidor av formuläret skall skickas med försändelsen. Formuläret kan fyllas i direkt på skärmen innan det skrivs ut, eller fyllas i för hand efter att det skrivits ut.

Om du behöver hjälp med att fylla i servicekortet så finns det ett exempel här som kan vara till din hjälp.

Har du frågor gällande din maskin är du välkommen att kontakta vår serviceavdelning.

 

Observera att vi inte har möjlighet att ta emot kontaminerade maskiner för service, detta innebär att de måste vara rengjorda och filtren ska vara urtagna innan avsändning till oss. I de fall vi mottar kontaminerade maskiner skickar vi dem till en extern firma för sanering innan vi utför servicen. Kostnaden för saneringen samt frakt t.o.r. debiteras kunden.

Det är även möjligt att lämna din maskin för service hos någon av våra servicepartners, kontaktuppgifter till dem hittas längre ned på sidan. Våra servicepartners är välbekanta med våra maskiner och precis som vid service utförd av oss så används endast originaldelar.

Vår servicebutik och våra partners