Når du gjør de riktig store jobbene, der det dannes mye støv, behøver du i blant komplettere din støvsuger med en for-avskiller. Med en for-avskiller koblet til støvsugeren øker sugekapasiteten betydelig. Dessuten øker støvsugerens evne til å ta hånd om material som i vanlige tilfeller skulle anses som vanskelig håndterbart, for eksempel sot, glødende partikler, væsker, og lette materialer i store mengder. Du møter ofte våre for-avskillere når det handler om ROT-arbeider, kapasitetsøkning ved gulvsliping og store mengder lett materiale. C-Line skiller ut opp til 80-90% av oppsuget materiale innen det når støvsugeren. Avhengig av arbeidsoppgaven kan du velge mellom to ulike typer for-avskillere; syklon og fallkammer avskiller.

Inga produkter att visa i Foravskillere